«Round 1 Results 最新 Round 2 Pairings»

ALMC Championships 2009


Round 1 Standings

RankPlayerPointsOMW%
1 Okutomi, Hiromitsu 3 33.33%
2 Jincho, Takayoshi 3 33.33%
3 Tanaka, Hisaya 3 33.33%
4 Uemura, Taisei 3 33.33%
5 Takahashi, Akira 3 33.33%
6 Kobayashi, Taishi 3 33.33%
7 Nanami, Shinichi 3 33.33%
8 Yamada, Daiki 3 33.33%
9 Kitagawa, Tomoaki 3 33.33%
10 Oohira, Kenta 3 33.33%
11 Tamura, Youhei 3 33.33%
12 Umesaki, Naoaki 3 33.33%
13 Asahara, Akira 3 33.33%
14 Sato, Takanori 3 33.33%
15 Ito, Takumi 3 33.33%
16 Dan, Takuya 3 33.33%
17 Sonoda, Masaru 3 33.33%
18 Pujol, Nicolas 3 33.33%
19 Senba, Koutaro 3 33.33%
20 Haga, Ayumu 3 33.33%
21 Yamada, Akira 3 33.33%
22 Ishikawa, Makoto 3 0.00%
23 Shiina, Junichiro 3 0.00%
24 Kitano, Takatoshi 3 0.00%
25 Fujii, Hidekazu 3 0.00%
26 Yamazaki, Keiji 3 0.00%
27 Koyanagi, Takamasa 3 0.00%
28 Morita, Tomoyuki 3 0.00%
29 Saso, Kazuho 3 0.00%
30 Hayafuji, Ken 3 0.00%
31 Tsuda, Yugo 3 0.00%
32 Narita, Chisato 3 0.00%
33 Ogasawara, Sho 3 0.00%
34 Aoki, Chikara 3 0.00%
35 Hiyama, Kenji 3 0.00%
36 Natsume, Takuya 3 0.00%
37 Osada, Masahiro 3 0.00%
38 Okazawa, Tatsuya 3 0.00%
39 Makuta, Eiji 3 0.00%
40 Nakatani, Shinji 3 0.00%
41 Cavadini, Nicolas 3 0.00%
42 Kiuchi, Satoru 3 0.00%
43 Saito, Yu 3 0.00%
44 Kobayashi, Yuichi 3 0.00%
45 Kubotera, Yuki 3 0.00%
46 Aihara, Hironori 1 33.33%
47 Ono, Masayuki 1 33.33%
48 Kawabuchi, Ryo 0100.00%
49 Miyamoto, Katsuya 0100.00%
50 Hayashi, Takuma 0100.00%
51 Utsumi, Takayuki 0100.00%
52 Suzuki, Takahiro 0100.00%
53 Komiyama, Hideki 0100.00%
54 Arai, Yoshiyuki 0100.00%
55 Hirayama, Takashi 0100.00%
56 Ogihara, Toshiki 0100.00%
57 Kudo, Kouichi 0100.00%
58 Matsumoto, Kenichi 0100.00%
59 Toda, Hiroshi 0100.00%
60 Hosono, Tsunehisa 0100.00%
61 Kondo, Shinji 0100.00%
62 Ueno, Daisuke 0100.00%
63 Yoshioka, Hideaki 0100.00%
64 Maeyama, Takashi 0100.00%
65 Kuniyoshi, Makio 0100.00%
66 Isozaki, Yasuaki 0100.00%
67 Kubouchi, Naoki 0100.00%
68 Ooe, Hiroyuki 0100.00%
69 Kusakabe, Shuichi 0 0.00%
Tags: Status

編集